Tin Tức

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Kết nạp 200 đảng viên mới trong năm 2019

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Kết nạp 200 đảng viên mới trong năm 2019

Sáng nay, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 15, tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai chương trình hành động năm 2019.   Trong năm qua, công tác xây dựng đảng của Đảng bộ Khối có nhiều chuyển biến tích cực. Đáng chú ý là hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở cũng có nhiều chuyển biến, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Trong năm, toàn Đảng bộ Khối kết nạp ...

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

May 6 8-3

Viettel 21/1

VOH

Phát Tiến 18/5

Thông tin cần biết